Index Card RPG Core

Be bold, and make your settings easy to remember, then unleash hell!

Idag ska vi (jag, Hilda och My) prova på att spela Index Card RPG Core (ICRPG). Det är ett ganska nytt spel som gavs ut tidigare i somras men som vi inte hunnit spela ännu. 


Utöver grundreglerna så finns ett antal expansioner, just nu tre till antalet, med kort för platser och/eller händelser samt figurer för monster och hjältar. Expansionerna, åtminstone den första, gavs ut före spelet och var ett slags hjälpmedel till vilket-rollspel-som-helst men kanske tydligast ett stöd för Dungeons & Dragons. Grundspelet har ett avsnitt särskilt ägnat åt plug-in-whatever-game för att förklara hur mekaniken och framförallt bilderna till spelet (expansionerna) kan användas.

Spelet (som jag nu läst men inte spellett) gör anspråk på enkelhet. Förklara vad du vill, slå tärningar och se vad resultatet blir. Du kan röra dig långt, röra dig kort och agera, eller stanna på plats och agera. Om du spelar med miniatyrer så fungerar en banan som mått på vad som är nära respektive långt borta. När du agerar kan det vara en enkel handling, en hyfsat enkel handling som kräver ett tärningsslag för att se om du lyckas, eller en handling där du ger dig i kast med att försöka bemästra något svårare. Alla svåra handlingar ställs mot ett mål. Alla tärningsslag mot ett mål utgår från en T20 och det finns en enkel idé om hur mål kan göras enklare (-3) eller svårare (+3), där ett vanligt mål har värdet 10-12. Om försöket att nå målet lyckas, så slår spelaren för att se hur väl denne lyckats vare sig det handlar om att slåss mot en motståndare eller forcera en dörr eller knäcka en kod eller ta sig över ett vattendrag. 

Hjältarna har sex egenskaper (strength, dexeterity, constitution, intellugence, wisdom, charisma) och ett enkelt system för att ge alla grundförutsättningar att övervinna mål (med bara händer en T4, med vapen en T6, med magi en T8 och ultimat (vid perfekt slag) en T12) och i form av skydd. I början fördelar varje spelare totalt sex poäng på egenskaper eller grundförutsättningar. När en hjälte försöker sig på något och slår en T20 så adderas aktuella poäng för att nå över målets värde. 

Grundreglerna beskriver två världar, eller egentligen nio möjliga hjältar vardera i två mycket vagt skissade världar med insteg till äventyr, nämligen Alfheim som är fantasy och Warp Shell som är science fiction. Hjältarna beskrivs med kort text och en bild är otydligt manliga, könlösa och med tydligt kvinnliga attribut. Hjältarna kompletteras med ett gäng monster som kan figurera hänsynslöst oaktat val av värld efter spelledarens tycke, smak och sinne för sattyg.

Avsnittet för spelledare är bra (tänker jag innan jag spellett) — jag uppfattar det som konkret och det finns stöd både i hur äventyr kan byggas narrativt och mekaniskt, samt t.ex. hur hot kan presenteras samt ett antal arketyper för olika stridsituationer.

Vår idé är genomföra ett fantasy- och ett science fiction-äventyr. 

Fortsättning följer!

Claes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *