Rollspel som metod att leka, lära, läka och leda

Rollspel är inte begränsat till förpubertala grabbar med dålig motorik, akne och ett särintresse i en källare på 1980-talet. Rollspel är mer. Rollspel är bl.a. en effektiv metod att utbilda militära special- och jägarförband, att göra urval till chefs- och specialisbefattningar, att vässa förmåga att leda och hantera kris, konflikt och krig, och en psykoterapeutisk metod. För att nämna några exempel.


Ordet ”rollspel” kan så klart väcka olika associationer. Ett exempel är de slags bordsrollspel med papper, penna och tärningar som brukar bakspåras till Gary Gygax och Dave Arnesons ”Dungeons & Dragons” från 1974 och bl.a. det svenska Äventyrsspels ”Drakar och demoner” från 1982. Ett annat exempel är från olika skol- och utbildningssituationer där blotta ordet ”rollspel” hos många brukar väcka en känsla av obehag och kanske t.o.m. ett mått av ångest inför att tvingas spela teater.

Det finns många olika definitioner av rollspel och det finns många olika sätt att göra och använda rollspel i olika situationer och med olika mål och syften. Jag ska skissa några olika tillämpningsområden (leka, lära, läka och leda) nedan. Men först, en enkel indelning av olika typer av rollspel:

  • Table-top roleplaying aka pen-and-paper roleplying games; hit hör även t.ex. olika slags sociala berättelser, krigsspel, stabsövningar och ledningsövningar
  • Walk-and-talk [roleplaying]; hit hör även t.ex. olika muntliga sambands-, kader- och stridsövningar
  • Live action roleplaying aka lajv; hit hör även t.ex. olika forumspel och fältövningar

Det finns andra och mer utstuderade indelningar liksom kombinationer, men de tre punkterna ovan fungerar bra som enkel början vare sig rollspelet är för skoj skull eller används professionellt.

Rollspel som lek Lek och underhållning har både egenvärde och mervärde. Det kan vara svårt att skilja lek från verklighet, liksom egenvärde från mervärde. Rollspel i form av t.ex. ”Drakar och demoner” har egenvärde som just lek och underhållning och katalysator för bl.a. glädje, skratt, spänning eller eskapism i sin egen rätt. Mervärdet av leken är bl.a. det jag ger exempel på nedan som lärande, läkande och ledande aspekter — som kan fångas lite olika både i spel i sig och när spel används eller modifieras för särskilt ändamål i form av t.ex. ”gamification”.

Rollspel för lärande Rollspel kan användas som teknik eller metod i olika utbildnings-, övnings- och lärandesituationer. Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsberedskap, skol- och utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården är exempel på myndigheter och verksamheter som arbetar mer eller mindre utstuderat med olika slags rollspel. 

Den som vill kan nog utan vidare ansträngning förlika sig med lejonparten av den militära grundutbildningen, ”lumpen”, som ett slags live action roleplaying eller lajv. Men även enskilda moment i både trupputbildning och truppföring innehåller rollspel, där utbildningsmoment såsom fältövningar och muntliga stridsövningar är exempel på live action roleplaying respektive walk-and-talk, medan krigsspel och terränglådor ligger nära tabletop roleplaying sittandes vid bord eller över en modell där en spelledare leder ett spel med mer eller mindre komplex och öppen eller sluten händelseutveckling. Exemplen från försvaret går att finna även inom Myndigheten för samhällsberedskap liksom inom hälso- och sjukvården men ibland med lite andra namn.

Skol- och utbildningsväsendet uppfattar jag som ett område där begreppet rollspel bl.a. associeras med lek eller snarlikt termen ”grupparbete” är brännmärkt och associeras med obehag såsom ansvarsflykt eller något oseriöst såsom flum, floskler och fredagens ”roliga timmen”. Men det finns också goda exempel på hur pedagoger använder t.ex. sagor, samberättande och lek i yngre åldrar liksom olika spel kring FN, statsapparater i demokrati och diktatur, eller flykt och migration för att åskådliggöra fenomen och olika människors perspektiv i världen. I arbete med relationella färdigheter och konflikthantering finns flera olika exempel där rollspel ingår bland metoder för lärande, t.ex. s.k. forumspel.

Rollspel som läker Inom psykologisk behandling och psykoterapi liksom i annan behandling och habilitering finns olika slags rollspel som metod. Ett exempel är inom habilitering i arbete med kognitiva nedsättningar eller autism, där rollspel som t.ex. sociala berättelser kan hjälpa till att förbereda för, rälsa och ge verktyg till verkliga situationer. Ett annat exempel är när rollspel används som exponerande moment för att möta och vänja sig vid t.ex. situationer eller interaktion med personer. Det finns enstaka och och vetenskapligt både lite och ojämnt underbyggda texter, där bordsrollspel eller penna-papper-rollspel som t.ex. ”Dungeons & Dragons” använts inom t.ex. äldreomsorg och kriminalvård också, men den behandlande effekten är en smula tveksam.

Rollspel för ledare och ledning Det är relativt välkänt och vanligt med variationer på rollspel inom organisationer, ifråga om att t.ex. välja och utveckla ledare och att öka förmågan att hantera och leda i svåra situationer. Ett av de urvalsinstrument som har bäst stöd i forskning är s.k. assessment centre eller vissa typer av arbetsprov, som i några fall är variationer på rollspel. Urvalsinstrumentet gäller inte bara chefer och ledare utan har stöd även vid andra urval, och ett ganska välkänt exempel (även om det kan betraktas som en måhända vulgär extrem) är de s.k. andramösntringar eller urvaltester som görs till t.ex. vissa militära jägar- och specialförband. Rollspel för att öva ledare och ledningsfunktioner är relativt vanliga men brukar kallas stabsövningar, seminarieövningar, duellövningar eller fältövningar. 

Detta får vara tillräckligt som ett insteg.

For this time — out.

Claes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *