Operation: Röd Snö

Det andra världskriget rasar. En man och två kvinnor rekryteras i London och utbildas till agenter i Skottland. De får falska identiteter och fälls med fallskärm över svensk-norska gränsen invid Nössemark i norra Dalsland vintern 1942. Deras uppdrag kan avgöra kriget mot nazityskland och Hitler.

Så här började vi spelet och äventyret:

Juni 1940. Segerglada tyska soldater marscherar längs försommarvarma landsvägar i Frankrike. Snart faller Paris. Hakkorsfanan hissas på toppen av Eiffeltornet. Frankrike kapitulerar. 9 april 1940 har tyskarna gått in i Danmark. Danskarna kan inte bjuda motstånd. Tyska trupper tågar in i Köpenhamn. Samma dag, den 9 april, landstiger tyskarna i Norge. Här marscherar de på Karl Johan i Oslo. Men norrmännen ger inte slaget förlorat. Tillsammans med brittiska förband fortsätter de kampen och ger sig först efter hårda strider. Två och ett halvt år senare, hösten 1942. Nazityskland håller ännu Europa i ett järngrepp, men motståndet har hårdnat. Här i Stalingrad, vid Volga, värjer sig ryssarna desperat. Förbittrade strider utkämpas om varje hus, varje kvarter. Sverige, vid samma tid. Vi har förskonats från krig och ockupation. Journalbilderna tecknar en nästan idyllisk bild av svensk beredskap, någonstans i Sverige. Men krigsvintrarna är hårda och överallt härskar inte frid och idyll. Det neutrala Sverige har blivit ett spioncentrum i Europa. Vår historia börjar lördagen den 28 november 1942 på det ordinarie snälltåget som avgått från Göteborgs central 9.55, nu på väg mot Ed i närheten av norska gränsen.

Hans Villius filmatiserade monolog inledde vårt speläventyr som parafraserar och extrapolerar den svensk-norska thrillern av Bo Hermansson och Tony Williamson från 1985.

Special Operations Executive (SOE)

Spelarna är tre personer med anknytning till Skandinavien som rekryteras av brittiska Special Operations Executive (SOE) även känt som The Baskerville Irregulars. SOE utbildar de tre i föga gentlemannamässig krigföring: sabotage, inbrott, närstrid, signaltjänst, klättring, fallskärmshoppning, paddling och överlevnad i bl.a. Skottland. Inför sitt uppdrag får de täcknamnen Greta, Lukas och Wilma. De fälls i fallskärm på svensk-norska gränsen nära Nössemark och efter uppdraget ska de ska ta sig tillbaka till London med ubåt utanför svenska kusten.

Pensionatet vid Nössemark

Vid ett pensionat på svenska sidan av svensk-norska gränsen invid Nössemark i norra Dalsland kan kriget avgöras. Kriget är i ett kritiskt skede. Nazityskland dominerar fortfarande Europa. De finns farhågor om att nazisterna är på väg att utveckla ett nytt vapen, atombomben. Den norska motståndsrörelsen MilOrg ska lämna över viktiga dokument till en kurir som ska föra dokumenten vidare så att de når London. Men operationen är röjd och både hjemmefrontens motståndkämpar och kuriren svävar i livsfara. Både brittiska och tyska agenter slåss nu om att få fatt på motståndskämparna, kuriren och dokumenten. Flera agenter är på väg mot pensionatet i Nössemark där ett hemligt krig i det neutrala Sverige plötsligt kan avgöra andra världskriget och kampen mellan Hitler axelmakter och Churchills allierade.

Uppdraget

Greta, Lukas och Wilma får uppdraget att ta sig till pensionatet i Nössemark för att hjälpa MilOrg och kuriren, avslöja nazisternas agenter och likvidera dem, ta hand om dokumenten och föra dem till London. Det får reda på att det finns allierade och en materielgömma vid gamla missionshuset i Rävmarken några kilometer söder om Nössemark. De fälls med fallskärm på gränsen som löper i nord-sydlig riktning väster om Nössemark och de ska rapportera till London för att bli hämtade med ubåt i Skagerack utanför svenska kusten i norra Bohuslän.

Bakgrunden

Äventyret utgår från handlingen i tv-serien ”Röd Snö” (1985) och de omkringliggande förbandens soldater är hämtade ur Jolos tv-serie och boken ”Någonstans i Sverige” (1973 respektive 1974). Platsen pensionatet i Nössemark är fiktiv och MilOrgs gömsle Rävmarken strax söder om Nössemark är faktisk.

Spelet

Operation: Röd Snö är ett rollspel som bygger på en spelledare som regisserar och sätter scener och spelare som berättar sin historia tillsammans. Spelet är improviserat och bygger inte på något färdigt system. Spelarna har byggt varsin falsk identitetshandling inför uppdraget med uppgifter om vem rollspersonen är. Under utbildningen i England och Skottland har de fyllt i färdigheter och poäng som anger antal T6 som slås i pöl för att lyckas. En sexa innebär att personen lyckas och ingen sexa innebär att personen misslyckas framåt. Ju fler tärningar i pölen desto större chans att någon blir en sexa och att spelaren lyckas. Spelledaren utgår från spelarens utbildning och bestämmer antal tärningar i pölen. Inför uppdraget har spelarna kommit överens om varsin specialitet och vilken utrustning de här med sig in i operationen.

Rekvisita, replikor och referenser

För att levandegöra spelet använde vi enkelt tillverkade identitetskort och enkla anteckningar om agenternas utbildning och utrustning, men också en gammal skolkarta från 1931 över Bohuslän och Dalsland, modeller över en kyrka (egentligen från Bastonge men nu fick den symbolisera kyrkan i Nössemark), en mindre stuga (missionshuset med MilOrgs gömsle i Rävmarken) och ett tvåvåningshus (pensionatet i Nössemark). Som rekvisita och för både pedagogik och känsla hade vi Union Jack, en kpist Sten Mk II, en pistol Browning HP (eller HP-35), en revolver Webley & Scott MK4 och en dolk Applegate-Fairbairn. Under agenternas utbildning gick vi igenom handhavande (ladda, patron ur m.m.) och grunder i både skytte vid snabba lägen och korta avstånd, och då det finns tid att inte bara rikta utan att sikta. Vi gick också igenom enklare patrulltjänst liksom grunder i överlevnad (varm, torr och mätt samt vätska, näring, värme, skydd och information).

Litteraturen jag direkt eller indirekt utgått från var bl.a.:

Dahlberg, H. (1984). I Sverige under 2:a världskriget. Stockholm: Bonnier Fakta.

Foot, M. R. D. (1984). SOE — The Special Operations Executive 1940-46. London: BBC.

Högberg, L. och Ohlsson, J. E. (2006). Militär utflykt. Skurup: Fort & Bunker.

Johnstone, K. (1979). impro. Improvisation and the theatre. London: Bloomsbury.

Jolo. (1974). Någonstans i Sverige. Stockholm: Bonniers.

Ralya, M, red. (2014). Un-Framed. The art of improvisation for Game Masters. Okänd ort: Engine Publishing.

Walmsley, G. (2017). Play unsafe. San Bernandino, CA: Okänt förlag.

Tv-serien Röd Snö finns hos NRK.

Tv-serien Någonstans i Sverige finns i öppet arkiv hos SVT.

På Netflix finns bl.a. ett slags reality-drama om SOE och utbildningen av agenter Churchills hemliga agenter.

På YouTube finns en äldre dokumentär ”Now it can be told” (aka ”School for danger”) med material om SOE, både i delar och hela programmet.

Epilog

Det blev ett bra spel uppdelat på två tillfällen. Spelarna uppskattade både äventyret i sig själv och flirten med verkligheten. Spelarna hade olika kopplingar till plasterna, t.ex. släkt som legat i beredskap på platserna under kriget. Det blev bra prat om t.ex. etik och moral, krigets lagar, vapenhantering, rätten att döda, och vardagslivet i skuggan av kriget, både i det ockuperade Norge och i det neutrala Sverige.

Agenten Wilma, specialiserad på att spränga saker, efterfrågade genast ett nytt äventyr. Ett uppdrag kring att döda Hitler. Jag skissar så klart på Operation: Rödräv (eller Operation: Foxley på engelska för att vara lojala mot kontoret på Baker Street).

Claes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *