Det Grå Brödraskapet — rollspel om svenska myndigheters kamp mot Kutulu

Jag skissar på några rollspel. Detta är ett: Det grå brödraskapet.Verklighetens chef för T-kontoret, en del av svenskt spionväsen, Thede Palm var doktor i religionshistoria med särskilt intresse för offerplatser. Som chef för delar av svenskt underrättelseväsen kan han också tillskrivas ansvar för den s.k. Stay Behind-rörelsen som kom att utgöra en slags grund för bl.a. de svenska militära jägar- och specialförbanden. Här finns face value att extrapolera de gröna och röda baskrarnas förmåga att med dykutrustning, fallskärm och extrem förmåga att hantera påfrestningar i utsatta miljöer agera taktiskt mot en mänsklig fiende. Och så spelet: det har aldrig varit den mänskliga fienden som varit det stora kruxet.

Det går att skapa ett narrativt mysterium som retar verkligheten kring gemene mans smått paranoida föreställningar om konspirationer och vandringssägner: När ”Försvarstabens särskilda byrå” (känd som IB) bildades genom sammanslagning av T- och B-kontoret 1965 under B-kontorets chef Birger Elmér och hade fokus på bl.a. säkerhetsrisker i form av kommunister, så fortsatte ”Det grå brödraskapet” under Palms ledning trots allt sin verksamhet i skuggor och tystnad (Palm fick en för ändamålet lämplig tjänst som forskningschef vid dåvarande Militärhögskolan). Det finns motsvarande spel i skuggan av Call of Cthulhu, där organisationer som Delta Green, Majestic 12 och Men in Black m.fl. ryms. ”Det grå brödraskapet” är hämtat från den rapport staten publicerade 2002. Bratts och Guillous avslöjanden 1973 kring IB i FiB/Kulturfront missade ”Det grå brödraskapet” så gott som fullständigt. Reportaget 1973 innebar dock en varningsklocka och gav ”Det grå brödraskapet” tid att omgruppera så att det i den statliga utredning som initierades 1998 och publicerades 2002 inte finns ett spår av dess egentliga verksamhetsområde. Att möta det onämnbara. Mythosen.Kanske.Mina dryga 15 år i försvaret och utbildningen till psykolog ger två fina trådar att spinna på. En tredje tråd är rollspelandet sedan 1980-talet. För att kort reflektera över inspirationskällor.Jag skissar på ett spel som hanterar både den faktiska oron i skuggan av det kalla kriget och vidare in i våra dagar, och aktuell psykopatologi. En av styrkorna med bra skräck uppfattar jag är när fiktionen är svår att skilja från fakta. När känslan av att detta-kunde-vara-på-riktigt griper tag. När tvivlet väcks. … dessutom vore det både respektfullt och klädsamt att skildra olika psykisk ohälsa seriöst i ett rollspel och inte ducka för ett känsligt ämne och bidra till förskönande eller missvisande representationer, utan att faktiskt färska få fatt på hur t.ex. stress, personlighetssyndrom och psykoser et cetera kan ta sig uttryck, även om det finns ett mått av metafor i form av skräckspelet.Det är möjligt att det inte blir ett spel i sin egen rätt, utan att det stannar vid ett mysterium eller en kampanj i svensk miljö, skriven hemma på kammaren och spelat i en inre krets, för eget nöjes skull.Claes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *